z

 
 

 
 

3 skříňky na knížky - základ stolku pod nové akvárium desperátů (450 litrů) - zatím bez výztuh

[ FOTO : 22.03.2016 © Jiří Horáček,  www.horacovoakvarium.cz ]