z

 
 

typická klidová pozice potápníka - se zadečkem vystrčeným nad hladinu čerpá vzduch pod krovky, zároveň číhá na kořist 

[ FOTO : 12.6.2009 © Jiří Horáček,  www.horacovoakvarium.cz ]