z

         

    30
              20
      Horácovo akvárium       60
     

                 aneb historie a současnost všelikého mého pinožení se v akvaristice

    20
                    |   MAPA STRÁNEK   |   O WEBU   |   HOME   |         30
              20
     

                                    © 2004-3004  Jiří Horáček

      30
             

30

                 

   |   ÚVOD   |   MOJE AKVÁRKA   |   LITERATURA   |   ODKAZY   |   ČLÁNKY   |   ATLASY   |   PORADNA   |   KNIHA NÁVŠTĚV   |   RŮZNÉ   |   NOVINKY   |  

                 
24 40 40 546 114 232 40 40 24
     
 

Bludy, mýty a fámy v akvaristice                            

 
 

                                            poprvé publikováno : 31.3.2010   [ zpět na přehled článků ]

 
     
24 1052/20 24
24 1052/20 (komplet) 24
     
 

■  úvod

 
     
 

_____Právě jste otevřeli sbírku (nebudu psát největších, to by znělo příliš nabubřele :o) akvaristických nesmyslů, nepřesností, mystifikací, hloupostí, bludů, mýtů a fám. (Říkejte si tomu, jak chcete). Lze na ně narazit všude možně - jak na internetu (zejména na akvaristických diskusních fórech), tak i v knihách (vysokoškolská skripta bohužel nevyjímaje).
_____Poznámka_1.: Nejsem naivní. Nedělám si iluze, že tento článeček všechno změní a že odteď už se mezi akvaristy žádné bludy šířit nebudou ... budou :o) ... Vyvracení mýtů je totiž nikdy nekončící boj s větrnými mlýny.
_____Poznámka_2.: Tento přehled rozhodně není úplný a konečný a postupně bude doplňován. (Někdy mi připadá, že ty kraviny někdo vymýšlí a šíří úmyslně - možná proto, aby na diskusních fórech nebyla nuda? :o))) ...
_____Poznámka_3.: Občas se budu opakovat, protože některé věci zde zmíněné jsem už řešil na jiných místech tohoto webu.

 
     
     
 

■  obsah 

 
     
 

mnoho světla (živin) = mnoho řas   mikrosorium okyseluje vodu   hřebíky do akvária? nesmysl!   ampulárie je hermafrodit   ruduchy se nezbavíš
   na zajetí akvárka stačí týden   okružák do akvária = pohroma do akvária   bludy o aktivním uhlí   máš tvrdou vodu? pořiď Malawi!
   kořen vyvař ve slané vodě   proboha, kouli ne !!!   ryby se množí = je jim dobře   ryba v malém akva zakrní
  
půdní filtr škodí rostlinám   holandské akvárium = rostlinné akvárium   mušle v akváriu = katastrofa   všichni mi lhali ...
  
rostlinu raději submerzní než emerzní   prodavač by měl umět poradit   koupil jsem to v akvaristice, tak by to mělo být O.K.

 
     
     
 

■  mnoho světla (živin) = mnoho řas  

 
24 1052/20 (komplet) 24
 

_____Tento mýtus mě vyprovokoval k napsání celého článku, takže tady vypíchnu jen základní myšlenky: Toto je zkratka. Nepřesná a neúplná. Zkratka, která vede ke zcela zkreslenému chápání celé problematiky řas. Zkratka, na kterou se nabalují další a další nepravdy a chybné závěry a hlavně chybné postupy při vlastní likvidaci řas. Pojem velké množství živin (světla) je pojem relativní. Množství živin nelze posuzovat izolovaně - musíme ho posuzovat skrze množství světla (a naopak).
_____Ve vztahu světlo vs. živiny mohou nastat tyto kombinace: Buď je živin a světla stejně "hodně" nebo stejně "málo". V těchto případech je akva v rovnováze a řasy nezlobí. Problém vzniká, když je množství světla a živin výrazně nevyrovnané - tedy hodně světla x málo živin (živiny limitním faktorem) nebo málo světla x hodně živin (světlo limitním faktorem). Vzniká nerovnováha, která škodí rostlinám. Vzniká nerovnováha, ze které profitují řasy.
_____Bujení řas tedy nemusí být nutně důsledkem nadměrného množství živin (jak se všeobecně traduje), ale stejně tak i nedostatku živin. To vše v závislosti na množství světla.

[citováno z článku Řasy, světlo a živiny ]

 
     
 

■  mikrosorium okyseluje vodu

 
     
 

_____O některých rostlinách (především Microsorium pteropus, Vesicularia dubyana) se traduje, že velmi silně okyselují vodu a proto by se neměly v nádrži stát dominantními druhy - dokáží pak doslova umořit ostatní rostliny.
_____Je to pravda, ale jen napůl. Tyto rostliny neokyselují vodu aktivně (v tom smyslu, že by do ní vylučovaly jakési záhadné, kysele reagující substance), ale pasivně. (Mezi námi - ono to vyjde nastejno, ale je dobré vyjadřovati se co nejpřesněji :o) ...
_____Na vině je jejich pomalý růst (resp. metabolismus). Tím, že rostou velmi pomalu, odebírají z vody minimum živin - samozřejmě včetně těch kysele reagujících. Rostlinami nespotřebované kyselé látky se v akváriu hromadí a následně snižují pH (údajně až na 5,5!). Jde zejména o oxid uhličitý, amonné ionty a hydrogenfosforečnany (ovšem nikoliv dusičnany - jak tvrdí p.Rataj - dusičnanový aniont je všechno možné, jenom ne kyselý :o). Výše zmíněné látky vznikají v akváriu prakticky permanentně (jde jednak o konečné produkty rozkladu organických látek a druhak o produkty metabolismu živočichů).
_____Poznámka: Jen tak mimochodem - málokdo si uvědomuje, že /akvaristy tolik žádaná/ nitrifikace poměrně výrazně okyseluje vodu. (Jde vlastně o oxidaci amonných iontů na dusičnany) :   
NH4+ + 2O2 → NO3- + H2O + 2H+

[citováno z profilů Microsorium pteropus a Taxiphyllum barbieri (upraveno, doplněno)]

 
     
     
 

■  hřebíky do akvária? nesmysl!

 
     
 

- Kontrolní otázka, soudruzi. Co udělá hřebík, když ho vhodíme do akvária? No?
- Zrezaví, né, vole.
- Zrezaví, spráfně. A co hlavně? ... No koroduje, vy tupci!

_____Mnoho akvaristů popírá smysl zahrabávání hřebíků do dna akvária, protože si kdesi přečetli, že rostliny přijímají železo pouze ve formě železnatých iontů (Fe2+). Vzhledem k tomu, že rezivěním vznikají ionty železité (Fe3+), jejich závěr je jasný - "hřebíky do akvária vkládati, toť valného smyslu nemá" :o) ...
_____Vážení, chtělo by to trochu zdravého, selského rozumu ... příroda není hloupá. Téměř všechno železo, které za ty miliardy let mohlo zoxidovat na Fe3+, už to dávno udělalo (mluvím o železe, které je dostupné rostlinám - tudíž vystavené působení kyslíku a vody) ... Kdyby byly rostliny odkázány na něco tak vzácného, jako je dvojmocné železo a nedokázaly si ho samy "vyrobit" ze železa trojmocného, byla by ze Země už dávno planeta smrti.

_____Pro nevěřící Tomáše tu mám jeden citát: "Stejně jako ostatní minerály, i železo přijímá rostlina s vodou z půdy. Fe3+ ionty jsou však obtížně rozpustné, proto rostlina vylučuje do svého okolí organické látky (cheláty), které se železem reagují. Tyto cheláty se vážou na buněčnou membránu, na které se železo redukuje z Fe3+ na Fe2+ enzymem Fe3+chelátreduktasou. Fe2+ pak vstupuje do buňky". [zdroj, upraveno]

 
     
     
 

■  ampulárie je hermafrodit

 
     
 

_____Ampulárie jsou (na rozdíl od většiny ostatních plžů) odděleného pohlaví (gonochorismus). Jejich údajný hermafroditismus (sám vlastním několik knížek, kde se o něm píše) je jen do zblbnutí opisovaný nesmysl, daný základní neznalostí jejich anatomie - viz http://www.applesnail.net/.
_____V levém menu máte položku ANATOMY, kde najdete rozdíl mezi samcem a samičkou. V sekci REPRODUCTION (nahoře) je detailní popis. Samci mají samčí pohlavní orgány - semenné váčky (testis) a penis, samičky mají vaječníky (ovaria) a vejcovod (oviduct). I přesto se na internetu neustále objevují zaručené zprávy o tom, že ampulárie jsou hermafrodité (hermafrodit nosí samčí i samičí pohlavní orgány) a to dokonce hermafrodité schopní samooplození (v přírodě naprosto vyjímečná záležitost - viz. tasemnice). Tyto hloupé pseudoteorie většinou vymýšlejí lidé, kteří si koupili jednu malou ampulárii a ta jim po několika měsících "zničehožnic" začala snášet vajíčka. A je to! Samooplození jak vyšité, že? Nikoliv :o) ... Za tuhle rádobyzáhadu může tzv. receptaculum seminis - orgán sloužící k uchovávání spermií. Mají ho téměř všichni bezobratlí. (Jen pro ilustraci - včelí královna se páří jen jednou za život a samčí pohlavní buňky si v receptaculu udrží životaschopnost po celý její 4-5letý život).  Ale vraťme se k plžům : Není žádnou vzácností, když nějaký "náruživější" samec oplodní i celkem malou ampulárku. Vy si ji poté koupíte a ona vám "najednou" (po dosažení pohlavní dospělosti) začne snášet vajíčka. Toť vše.

[citováno z profilu Ampullaria australis ]

 
     
 

■  ruduchy se nezbavíš

 
     
 

_____Není to pravda. Jde to ... Ale chce to trpělivost. Ruduchy se nezbavíte za týden. (Možná ani za měsíc :o) ... Ale zbavíte se jí. Jde jen o to, jak odhodlaně a poctivě k její likvidaci přistoupíte.

[citováno z článku Ruducha v akváriu  (podrobnosti a konkrétní doporučení viz tamtéž)]

 
     
     
 

■  na zajetí akvárka stačí týden

 
     
 

_____Je zajisté potěšující, když začátečník ví, že "akvárium je třeba nechat zajet", že zkrátka "nelze nacpat ryby do čerstvě založené nádrže". Bohužel, dost často na síti narazím na nářky typu "Pochcípaly mi ryby. Akvárium bylo po založení celý týden (nebo dva) bez ryb. Co je špatně? Proč se to stalo?"
_____Týden (nebo dva), to je prostě málo. Viz tento
GRAF, ze kterého je patrné, že toxické koncentrace jedovatých N-látek (amoniak /max. hodnoty po týdnu!/, dusitany /max. hodnoty po dvou týdnech!/) jsou nitrifikačními bakteriemi odbourány přibližně po měsíci. Kdo dá ryby do nádrže dřív, musí pečlivě testovat (a měnit) vodu. Na filtr se naopak doporučuje nesahat. Jinak je zaděláno na malér.

[podle článku Nejčastější chyby začátečníků ]

 
     
 

■  okružák do akvária = pohroma do akvária

 
     
 

 

_____Pomoc! Přemnožili se mi okružáci a ničí mi rostliny. Jak mám ty bestie zlikvidovat?

_____1)_Okružáci se přemnoží, jen když k tomu mají podmínky - především dostatek (resp. nadbytek) potravy. Jinými slovy, za jejich přemnožení si akvarista může sám, protože (přestože nemá ten pocit) překrmuje. (On si totiž pod tím překrmováním každý představuje něco úplně jiného :o) ...

_____2)_Okružáci jdou zásadně a neomylně pouze po stagnujících, nezdravých a odumírajících rostlinách. Na zdravé listy zdravých rostlin nemají dostatečně "ostré zuby" (resp. radulu). Že vám okružáci zlikvidovali i zdravé, prosperující rostliny? A byly opravdu zdravé, nebo tak jen vypadaly? Že se nám rostlina jeví jako zdravá, to ještě neznamená, že opravdu zdravá je ... a věřte tomu, že okružák to pozná rychleji a spolehlivěji, než my ...

_____Nenávist opravdu není na místě. Okružáci jsou v akváriu velmi užiteční. Jednak pomáhají s údržbou (velmi vytrvale likvidují nejrůznější druhy řas, plísně a jiné "těžko identifikovatelné povlaky buhvíčeho"), druhak (pokud se pustí do rostlin) signalizují - pozor - něco není v pořádku - rostliny stagnují.

 
     
     
 

■  bludy o aktivním uhlí

 
     
 

_____blud první : Jste akvarista? Pak potřebujete aktivní uhlí. Není to pravda. Úplně v pohodě se bez něho obejdete. Veškeré nežádoucí látky v akváriu lze odstranit opakovanou výměnou vody. A co se úpravy čerstvé vody týče, uvědomte si, že jde o pitnou vodu. Pokud nepotřebujete nějakou speciální (např. vývojovou) vodu, jsou další úpravy zbytečné.

_____blud druhý : "Náplň (s aktivním uhlím) vyměňujte 1x měsíčně". To je samozřejmě taktéž hovadina, zkteré bude mít prospěch tak maximálně výrobce a prodejce. Vaše akvárium stěží. Aktivní uhlí se používá pouze krátkodobě a jednorázově (například k odstranění zbytků léčiv). Dlouhodobé používání aktivního uhlí je kontraproduktivní až škodlivé, neb odstraňuje z vody i žádoucí látky (hnojiva - zejména mikroprvky vázané na cheláty, huminové kyseliny, hormony, vitamíny atd.)

[citováno z článku Akvárium a chemie : aktivní uhlí ]

 
     
 

■  máš tvrdou vodu? pořiď Malawi!

 
     
 

_____Mezi akvaristy je velmi rozšířený (a až neuvěřitelně "zažraný") mýtus, že voda v jezeře Malawi je tvrdá. Není tomu tak. Voda v Malawi je měkká až středně tvrdá s celkovou tvrdostí 4 - 6 dGH, uhličitanovou tvrdostí 6-8 dKH, zásaditá s pH 7,5 - 8,8. Vodivost se uvádí 200 - 235 µS/cm. [1]

_____Tento (již tradiční) mýtus má svůj původ ve zmatení pojmů celková tvrdost, uhličitanová tvrdost a alkalita :

_____Tvrdost vody je suma všech solí, jejichž kationtem je vícemocný kov. (Běžně se však sleduje jen vápník (Ca2+) a hořčík (Mg2+)). Tato tzv. celková tvrdost se (tradičně) dělí na přechodnou (uhličitanovou) tvrdost a stálou (síranovou) tvrdost.

_____Uhličitanová tvrdost je suma všech hydrogenuhličitanů, jejichž kationtem je vápník nebo hořčík : Ca(HCO3)2 a Mg(HCO3)2. Přechodná se jí říká proto, že varem můžeme převést rozpustné hydrogenuhličitany na nerozpustné uhličitany CaCO3 a MgCO3. Po vychladnutí se vše vrací do původního stavu! (Pokud se jich chceme zbavit natrvalo, musíme vysrážené uhličitany odfiltrovat za horka.)

_____Alkalita je suma všech alkalicky reagujících látek. Patří sem například zmíněné hydrogenuhličitany, ale všechny (!) tj. nikoliv jen hydrogenuhličitany vápníku a hořčíku, ale (například) i sodíku (NaHCO3) a draslíku (KHCO3) - které se ovšem na tvrdosti vody nijak nepodílejí.
_____Kámen úrazu je v tom, že testy na uhličitanovou tvrdost jsou ve skutečnosti testy na alkalitu (tj. stanoví nám veškeré hydrogenuhličitany). Hydrogenuhličitany (obecně veškeré soli) ve vodě disociují na kationty (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) a anionty (HCO3-). Test ale neumí určit, zda aniont HCO3- byl původně součástí vápenaté (hořečnaté) soli nebo sodné (draselné) soli.
_____Voda v Malawi obsahuje mnoho NaHCO3, je tedy alkalická, nikoliv tvrdá - to by obsahovala mnoho Ca(HCO3)2 a Mg(HCO3)2.

[1] http://www.aquapage.cz/Clanek.php?cl=33

 
     
 

■  kořen vyvař ve slané vodě

 
     
 

_____Kromě soli doporučuji též nové koření, pepř a česnek ... jinak se to nedá žrát :o) ... Ale teď vážně - tohle doporučení, toť opravdu miliónkrát omletá písnička. Že vyvaření kořene uspíší jeho nasáknutí vodou, na tom se asi shodneme. Jenže když se začnete pídit po tom, proč vlastně má být voda slaná, tak je buď ticho po pěšině, nebo přijdou na řadu různé pochybné argumenty (je to kvůli: /slabé/ dezinfekci, konzervaci, rychlejšímu nasáknutí nebo kvůli rychlejšímu vyluhování). (Pokud snad někoho napadá další "zajímavý" důvod, sem s ním :o) ...

_____ad slabá dezinfekce: Ano ... sůl má tak slabé dezinfekční účinky, ... že se k dezinfekci vůbec nepoužívá :o) ... Samozřejmě, při dostatečně velké koncentraci soli vzniká hypertonické prostředí, které způsobuje dehydrataci a následně plazmolýzu buňky ... Ale to pak zase nepotřebujeme nic vařit :o) ... Zkrátka, varem v osolené vodě nezničíme o nic víc mikroorganismů, než varem ve vodě neosolené. Tečka.
_____ad konzervace: Úvahy o konzervování dřeva solí jsou spíš špatným vtipem. To by té soli muselo být tolik, že bychom po vložení kořene do akvária (a následném vyluhování soli) dostali mořské akvárium :o) ...
_____ad rychlejší nasáknutí: Ví někdo, proč by se slaná voda měla do dřeva vstřebávat rychleji, než voda sladká?
_____ad rychlejší vyluhování: Vyluhování by naopak mělo být tím větší (rychlejší), čím hypotoničtější vodu použijeme (optimální by tedy byla destilka).

[citovány mé příspěvky na http://rybicky.net/, upraveno]

 
     
 

■  proboha, kouli ne !!!

 
     
 

_____Nejsem zrovna příznivcem ryb v kouli (a už vůbec nefandím "populární" kombinaci koule + závojnatka), nicméně, s hysterickým odmítáním těchto nádržek, kteréhož jsem byl svědkem na mnoha diskusních vláknech, také nesouhlasím ...
_____Proti kouli ve skutečnosti mluví jen několik málo smysluplných argumentů:

1) v kouli se dost obtížně instaluje technika (filtr, topítko)
2) u koule je nutno počítat s horšími podmínkami pro údržbu (na magnetickou stěrku zapomeňte :o)
3) u koule (pokud není čeřena hladina) je nutno vzít v úvahu horší výměnu plynů (menší plocha hladiny = méně ryb než u klasického akvária)
4) silně zakřivené sklo deformuje pozorované předměty a živočichy

_____Ostatní argumenty proti kouli (a že jich je! - ani nemám chuť je tu všechny vyjmenovávat) jsou spíše z říše fantazie - včetně toho nejrozšířenějšího, totiž že "ryba v kouli se zblázní" (nikdy nikdo neprokázal). Pokud je koule dostatečně velká (vzhledem k druhu a množství chovaných ryb), nevidím důvod, proč ji někomu fanaticky vymlouvat. Mimochodem, i bez jakékoliv techniky lze z koule udělat velmi pěkné, dlouhodobě prosperující akvárium s minimální údržbou - stačí  k tomu pár rostlin, krevetek a šnečků. A dál už se (skoro) nemusíte starat ...

[zdroj: diskusní fórum na http://rybicky.net/ ]

 
     
 

■  ryby se množí = je jim dobře

 
     
 

_____Relativně častá situace na akvaportálech: Prezentované akvárium je (často dost nevybíravě) kritizováno jako nevhodné pro ryby. Rozhořčený majitel nádrže kontruje: "Když se mi tam množí ryby, tak to asi tak zlé nebude, chytrolíni!" ...
_____Nebyl bych si tak jistý ... Mnohé ryby se dokážou vytřít i v naprosto nevyhovujících podmínkách (maličké akvárium, rostliny z plastiku, oblázky místo písku atd.). Stačí je jen trochu "opít rohlíkem" (výměna vody, živé krmivo) a vlítnou na to. Nepřemýšlejí o tom, že co nevidět bude kvalita vody zase "na dvě věci". Nepřemýšlejí o tom, že se zanedlouho v těch několika málo litrech se svým potomstvem umačkají k smrti. (Ony totiž nepřemýšlejí vůbec). Imperativ zachování druhu je zkrátka nadřazen pudu sebezáchovy. (Což mimochodem platí i pro tvora, který sám sebe /ve své hlouposti a nadutosti/ nazval Homo sapiens ... Ale to už patří někam jinam :o) ...

 
     
 

■  ryba v malém akva zakrní

 
     
 

_____1)_Nespoléhal bych na to. Určitě to není železné pravidlo platící bez vyjímky.
_____2)_Rozhodně doporučuji zdržet se rad typu "Klidně ji dej do malýho akva, vona se přizpůsobí (zakrní)". (Říkal prodavač :o). Za takovéhle řeči si na diskusních fórech vykoledujete jen pěknou držkovou, nic víc. Nutno říci, že oprávněně. Podrážet ryby, vyrábět z nich (úmyslně) mrzáky, to není zrovna nejšťastnější přístup k akvaristice.

 
     
 

■  půdní filtr škodí rostlinám

 
     
 

_____Tak tohle téma mi celkem slušně přerostlo přes hlavu. Asi by to chtělo samostatný článek. Ale už teď mám takové neblahé tušení, že to nerozseknu ani tam. Jsem z teho všeho volajaký zmetěný. Problém je v tom, že zkušenosti s půdním filtrem jsou různé - někdo na něj nadává, někdo ho chválí. Stojí tu proti sobě (celkem logické) argumenty odpůrců půdní filtrace (sám jsem se mezi ně ještě nedávno počítal) plus konkrétní negativní zkušenosti konkrétních akvaristů, kteří si to vyzkoušeli na vlastní kůži a (na druhé straně) pozitivní zkušenosti (opět od konkrétních akvaristů) plus možnost prohlédnout si krásné prosperující nádrže s půdní filtrací, kde tedy rostliny nestrádají ani náhodou (pochválen budiž internet).

_____Původní záměr byl, že tady vyjmenuju všechny ty důvody, proč půdní filtr NE a poté ukážu pár nádherných akvárií, které (navzdory všem teoriím :o) krásně fungují (včetně rostlin, samozřejmě) - i s půdním filtrem. A je to. Další vyvrácené dogma ... Jenže při pročítání diskusních fór jsem narazil na zcela jasné případy, kdy stagnující rostliny začaly krásně růst ihned po vyhození půdního filtru z akvária. A teď babo raď ... jak to teda je?
_____Popravdě, nevím, co si o tom mám myslet. Už teď se mi do toho článku nechce :o) ...

 
     
     
 

■  holandské akvárium = rostlinné akvárium

 
     
 

_____Holandské akvárium patří mezi tzv. rostlinová (rostlinná) akvária. Bohužel, mnoho akvaristů považuje tyto pojmy za synonyma: holandské akvárium = rostlinové akvárium (a naopak). Toto je ovšem hrubá nepřesnost, která je příčinou mnoha zmatků - holandské akvárium je rostlinové akvárium, ale ne každé rostlinové akvárium může být nazýváno holandským (!)
_____Zásadní problém spočívá v tom, že zatímco holandské akvárium jako takové je poměrně jasně definováno (viz dále), definici rostlinového akvária byste hledali marně. Pod tímto pojmem si tak (zcela logicky) každý představuje něco jiného (a k dovršení všeho to ještě nazývá akváriem holandským). A pak se v tom vyznejte :o) ...
_____Já bych rostlinové akvárium definoval jako akvárium bohatě osázené rostlinami, přičemž tyto nejsou vnímány jako pouhá dekorace k rybičkám, ale naopak - jejich zdraví a prosperita jsou hlavním předmětem akvaristova zájmu. (Možná časem vymyslím něco lepšího. :o) Do této (úmyslně obecné) definice se pak v pohodě vejdou jak holandské nádrže (se svým důrazem na dekorativnost a s velmi přísným omezením počtu ryb), tak většina "přírodních" nádrží podle Amana, ale i "obyčejné", hustě zarostlé nádrže s menším než obvyklým množstvím živočichů.
_____Holandské akvárium: "Je to velká dekorační nádrž s bohatými porosty rostlin a s velmi malým množstvím ryb. Rybí osádka je složena z druhů, které nepoškozují rostliny a které neryjí ve dně. Poměry v tomto akváriu se blíží poměrům v přírodě. Produkce (biomasa) producentů (rostliny) významně převyšuje produkci (biomasu) konzumentů (ryby). Akvárium tohoto typu se vyznačuje stabilizovanými koloběhy látek (především dusíku), nevyžaduje vzduchování a mnohdy ani filtraci".
_____Množství ryb:  Největší kámen úrazu. A nejčastější důvod, proč danou nádrž nelze zařadit do kategorie holandská akvária. Počet ryb v tomto typu nádrží je velmi přísně omezen! Pokud se pro klasickou společenskou nádrž doporučuje 1 litr na 1cm ryby, pak "u holandské nádrže to má být minimálně 3-4 litry na 1cm ryby - bez ohledu na způsob a intenzitu filtrace. Na fotografiích, kde osázení rostlinami sice odpovídá holandskému akváriu, ale zároveň v nádrži plavou početná hejna ryb, nejsou skutečná holandská akvária. V takovém případě jde o propagační nebo výstavní nádrže, které v lákavé podobě mohou vydržet nejdéle několik měsíců." Je nutné si uvědomit, že v holandském akváriu je zarybnění podružné. Na prvním místě jsou rostliny a ryby se staly jen jejich doplňkem (!).
_____Nádrž buď definici (a všechny související požadavky) splňuje, nebo NE - ale pak už to bohužel není holandské akvárium. Holandské akvárium je akvárium udělané po holandsku. Pokud si ho chcete udělat po česku (tj. přerybněné) - tak prosím ... ale pak mu prosím neříkejte holandské akvárium. Není to fér vůči skutečným holandským nádržím ...

[citováno z článku Holandské akvárium ]

 
     
 

■  mušle v akváriu = katastrofa

 
     
 

_____Pokud se jedná o mořskou mušli ve sladkovodním akváriu, tak je to samozřejmě úlet, ale o katastrofě bych asi nemluvil. Děsit začátečníky stylem "ta mušle musí okamžitě ven z akva - uvolňuje se z ní vápník!" není nutné. Samozřejmě, vápník se z ní uvolňuje (to tu popírat nehodlám :o), ale než se taková mušle rozpustí, ... tak to přece jenom chvíli trvá. Zkrátka nic, co by nezvládla pravidelná výměna vody (kterou musíme dělat tak jako tak :o). Jedna mušle je jedna mušle. Nedramatizujme to. (Samozřejmě - dno z vápencové drti - to už je o něčem jiném, tam už "Trubte na poplach! Trubte na poplach!" :o).

[podle článku Nejčastější chyby začátečníků ]

 
     
 

■  všichni mi lhali ...

 
     
  - Ty nejsi moje teta, tetičko?
- Neříkej mi tetičko. Teď už ne.
- Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku.
- Nedělej si výčitky, milý synu. Nejsem totiž tvůj otec. Jsem tvuj syn … Tatínku …
- A maminka?
- Je tvá babička.
- To je hrozné. Jsem tedy úplný sirotek. Ale to není tak důležité. Důležité je, že jsem konečně poznal PRAVDU.
 
     
 

_____Limnobium spongia vůbec není Limnobium spongia :o) ...  Limnobium spongia se u nás vůbec nepěstuje. To, co se u nás běžně prezentuje, nabízí a kupuje jako L.spongia, je ve skutečnosti Limnobium laevigatum. Blíže viz zde.

_____Vesicularia dubyana vůbec není Vesicularia dubyana :o) ...  Vesicularia dubyana se u nás téměř vůbec nepěstuje. To, co se u nás běžně prezentuje, nabízí a kupuje jako Vesicularia dubyana, je ve skutečnosti Taxiphyllum barbieri. Blíže viz zde

 
     
     
 

■  rostlinu raději submerzní než emerzní

 
     

 

_____I z tohoto tématu se nakonec vyklubal celý článek. Opět vypíchnu jen to nejdůležitější :

_____Nic není černobílé. Souhlasím s názorem, že to, co se obecně považuje za nevýhodu emerzních rostlin oproti submerzním rostlinám (tedy nutnost přelistovat), je vlastně jejich výhodou. Kdo nekriticky nepřijímá cizí názory a pečlivě pozoruje své akvárium, ten o tom nepochybuje.
_____Na druhou stranu neplatí, že všechny bahenní rostliny přecházejí snadno a ochotně z emerzní do submerzní formy. Ne všechny emerzy jsou z tohoto přechodu "nadšené". Úspěch přechodu emerz/submerz a jeho rychlost jsou dány konkrétním druhem rostliny, kondicí rostliny a podmínkami v nádrži.
_____Rovněž neplatí, že submerzní rostlina musí po přenesení z nádrže do nádrže automaticky stagnovat a růst hůře, než emerzní rostlina. Pokud je v dobré kondici, pokud bez jakékoliv újmy přestojí (co nejkratší) transport a pokud přijde do velmi podobných podmínek, není ke stagnaci důvod ... prostě jen pokračuje v růstu ...

_____Není třeba situaci dramatizovat či hrotit. Je hloupé opovrhovat emerzními rostlinami a mluvit o podvodu a spiknutí pěstíren. A stejně tak je hloupé vyhýbat se za každou cenu "choulostivým" submerzním rostlinám.

[citováno z článku Rostliny emerzní a submerzní ]

 
     
 

■  prodavač by měl umět poradit

 
     

 

_____V ideálním světě možná. Jenže v tom my nežijeme. Žijeme ve světě, kde se všechno točí kolem peněz. (Akvaristika také). My chceme krásné, funkční, prosperující akvárko a prodavač (obchodník) chce naše peníze (aby si mohl pořídit to, co chce on). Čím víc (a dráž) prodá, tím líp pro něj. To je prostě fakt a pohoršovat se nad tím nemá smysl.
_____Určitě jsou i prodavači, kteří vám ochotně a dobře poradí (filozofie "spokojený zákazník se rád vrátí"). Ale smiřte se s tím, že někteří vám poradí špatně - buď z nevědomosti nebo dokonce úmyslně (filozofie "čím dřív mu to chcípne, tím dřív přijde zas") Buď jak buď, prodavač není od toho, aby vám doplňoval mezery ve vzdělání! Prodavač je od toho, aby prodával. Aby vydělal. Aby uživil sebe, aby uživil rodinu. Je to váš koníček. Nic o něm nevíte? A čí je to problém? Jeho, nebo váš? Když si nejste schopný dohledat a nastudovat základní věci týkající se vaší vlastní záliby, zasloužíte si, aby vás oškubali jako kuře. Že je to neetické? Možná. Ale spravedlivé je to určitě - za chyby (hloupost, lenost) se platí - odjakživa. Fňukat na internetu, že vás někdo natáh, je k ničemu. (Spíš bych se styděl, že to bylo tak snadný ... ).

 
     
 

■  koupil jsem to v akvaristice, tak by to mělo být O.K.

 
     
 

- Ten štěrk vůbec nepatří do akvária. Je příliš ostrý (obsahuje vápník atd.) ...
- Tohle je terarijní rostlina. Pod vodou vůbec není schopná přežít. Dejte ji do květináče a šup s ní na parapet.
- Tyto ryby spolu vůbec nemohou být v jednom akváriu. Během několika dní se požerou (umlátí k smrti).
- To světlo (filtr, ... ) je naprosto nevyhovující ... pořiďte si něco jiného.
- .....
- No prosím vás, přece by mi v akvaristice neprodali něco, co se vůbec nehodí k provozování fungujícího akvária!

_____A to si pište, že jo :o) !!! Proč by ne? Tohle souvisí s předchozím tématem - krom toho, že má prodavač svaté právo věšet vám bulíky na nos, má také právo nabídnout a prodat vám cokoliv. Je to jen na vás, jestli sáhnete po šrajtofli a vytáhnete z ní peníze. Je to vaše volba. Je to vaše hloupost - když kupujete nějakou hloupost.

 
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
 

   |   ÚVOD   |   MOJE AKVÁRKA   |   LITERATURA   |   ODKAZY   |   ČLÁNKY   |   ATLASY   |   PORADNA   |   KNIHA NÁVŠTĚV   |   RŮZNÉ   |   NOVINKY   |  

30
 

   |   MAPA STRÁNEK   |   O WEBU   |   HOME   |   poslední aktualizace (této konkrétní stránky) : 16.11.2021   |  

30
  1052/20 + 2x24 20